Viagra Shop Tadalafil

Tadalafil den aktiva substansen i läkemedlet Cialis
Tadalafil är en inhibitor och den aktiva substansen i läkemedlet Cialis, utvecklat av Eli Lilly för behandling av erektil dysfunktion, impotens. Det är det andra läkemedlet inom läkemedelsgruppen fosofodiesteras-5-hämmare. Huvudskillnaden mellan de tre produkterna mot ED (impotens) är tidsaspekten.

Tadalafil ger effekt efter 20 minuter
Tadalafil Cialis är varaktighet upp till 36 timmar, medan Viagra och Levitra bara verkar i runt 4 timmar.
Det beror på att biologiska halveringstiden för tadalafil är 17,5 timmar mot 4-5 timmar för de andra två. En inhibitor eller hämmare är ett ämne som hindrar ett enzyms katalyserande aktivitet. I allmänhet går detta till så att inhibitorn binder till enzymet på ett sådant sätt att dess aktivitet helt eller delvis försvinner. Enzymhämning brukar delas upp (farmacevtiskt) i irreversibel (permanent) och reversibel enzymhämning. Konsultera din läkare om du är osäker!

Cialis tabletter
Cialis tabletter 20 mg

Viagra Shop rekommenderar

  • Cialis 20 mg

    Cialis 20 mg

    Cialis kallas även för "helg piller" eller "weekend pills" pga den långa effekten 36 timmar....

  • Viagra 100 mg

    Viagra 100 mg

    Viagra fungerar för 90 % av alla män med erektil dysfunction enligt kliniska studier...

Potensmedel