Viagra Shop Hårdare erektioner för att förbättra sitt sexliv

Varannan svensk man vill ha hårdare erektioner för att förbättra sitt sexliv.
Det visar en europeisk undersökning om mäns sexuella självförtroende.
I åldersgruppen 25–64 år är det bara 66 procent som är nöjda med sin erektion. Det visar att många yngre män är missnöjda med hårdheten på sin erektion visar undersökning gjort på uppdrag av läkemedelsföretaget Pfizer.

Påverkar sexlivet
Undersökningen visar att nio av tio män och kvinnor anser att otillräckligt hårda erektioner leder till lågt sexuellt självförtroende. Det påverkar också livet utanför sovrummet. Mannens övergripande självförtroende påverkas negativt och han känner sig mindre nöjd med livet i allmänhet enligt pressmeddelandet. Över hälften av de tillfrågade svarar att impotens hänger nära ihop med negativ självbild och förlorat självförtroende. Resultaten bekräftar en tidigare forskning som visar att hårdheten på mannens erektion är kopplad till hans självförtroende. Eftersom potensproblem har så stor påverkan på relationer är det viktigt att veta att det finns hjälp att få. Behandling av erektionsproblem leder ofta till förbättrad livskvalitet hos både mannen och kvinnan, säger Malena Ivarsson, auktoriserad klinisk sexolog i ett pressmeddelande.

Behandling finns
För många män kan det vara en stor tragedi att få veta att de lider av erektil dysfunktion, och många har även en felaktig bild av att det betyder att de är helt impotenta. Erektil dysfunktion definieras som oförmågan att få eller bibehålla en tillräckligt hård erektion för att kunna genomföra ett samlag, men det behöver alltså inte betyda att mannen inte alls kan få erektion. I dag finns det dessutom behandling som kan hjälpa män att få en hårdare erektion och som även kan hjälpa mannen att stärka sitt sexuella självförtroende.

Viagra Shop rekommenderar

  • Viagra 100 mg

    Viagra 100 mg

    Viagra fungerar för 90 % av alla män med erektil dysfunction enligt kliniska studier...

  • Cialis 20 mg

    Cialis 20 mg

    Cialis kallas även för "helg piller" eller "weekend pills" pga den långa effekten 36 timmar....

Potensmedel