Viagra Shop Afrodisiaka

Begreppet afrodisiaka
Mängden medel under tidens lopp har gjort begreppet afrodisiaka tämligen brett. Det kan hänga ihop med att sjukdom, depression och stress vanligtvis sänker lusten och i vissa fall även förmågan. De medel som kan återupprätta fysisk och psykisk balans och därmed den sexuella lysten och förmågan fungerar därför i praktiken som en slags sfrodisiaka, utan att strängt taget kvalificera sig efter någon stramare deffinition av begreppet.

Afrodisiaka ett spektrum av verksamma ämnen
En annan aspekt av afrodisiaka är att dess effekt långt ifrån alltid är tillräckligt undersökt genom vetenskapliga undersökningar. Till skillnad från läkemedel som Viagra, som ger ett omedelbart resultat, kan säkra örter behöva lite längre tid för att verka. I gengäld verkar örter bredare, pga. ett bredare spektrum av verksamma ämnen. Inte sällan ser man även en depressionshämmande effekt hos kända afrodisiaka. Örter som används mot försvagad sexuell förmåga verkar antingen genom att förbättra kroppens hormonproduktion och blodtillförseln till könsorganen, eller genom att öka intensiteten hos nervsignalerna.

Sexualiteten startar i hjärnan
Egentligen startar sexualiteten i hjärnan, där nervimpulserna bl.a. stimulerar kroppens produktion av signalämnet kväveoxid som är nödvändigt för erektionen. För att dessa nervimpulser ska fungera och leda till en orgasm krävs acetylkolin, ännu ett signalämne. Det gäller i övrigt både för män och kvinnor. Dessa två signalämnen är oumbärliga i detta sammanhang.

afrodisiaka till kvinnor

Afrodisiaka = Afrodite: Namnet kommer från kärlekens gudinna i grekisk mytologi, Afrodite.
Afrodite (grekiska: "stigen ur skum"), kärlekens och skönhetens gudinna i den grekiska mytologin.

Viagra Shop rekommenderar

  • Hong Zhi Zhu 200 mg

    Hong Zhi Zhu 200 mg

    "Ett kvinnligt Viagra!" Naturligt tillskott som tas före samlag och förhöjer lustkänslan...

Potensmedel